FAUT 50+3 Exhibition, U Barracks

RO: Expoziția FAUT 50+3 reprezintă un colaj de proiecte – diverse discipline, generații, ani universitari – o structurare tematică a haosului creativ, împărțită între istoria facultății, cei 50 de ani sărbătoriți în 2020, și prezentul acesteia, respectiv ultimii 3 ani universitari, în particular post pandemie, marcat de schimbări de viziune, abordare și digitalizare.

Expoziția colaj prezintă povestea discontinuă ilustrată prin proiectele din cadrul celor două licențe, Arhitectură și Mobilier și amenajări interioare, cele 3 masterate, Restaurare Și Regenerare Patrimonială, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Tendințe, materiale și tehnologii noi în arhitectura de interior, activitățile de practică organizate și proiectele de cercetare elaborate.

Împărțită în trei capitole fiecare într-un spațiu propriu, Cazarma U (Strada General Eremia Grigorescu), Centrul de robotică UPT( Bulevardul Vasile Pârvan 2) și Facultatea de arhitectură și urbanism  (Strada Traian Lalescu Nr. 2/A) expoziția încurajează explorarea Campusului universitar și a relației acestuia cu orașul.

Cazarma U găzduiește sub umbrela ”după sculptură” o prezentare non liniară, sub formă de colaj de povești – obiectele, machete, create în cadrul licenței de arhitectură în ultimii 20 de ani. Tema locuirii în mediul urban este ilustrată prin proiectele anilor 2, 3 și 5.

Inspirată de expoziția organizată în același spațiu Monumental și efemer. Memorie sculptată, selecția de pseudo-sculpturi încadrează ciclul de formare a studenților de arhitectură prezentând în paralel proiecte realizate în primul și ultimul an de studiu. Acoperind 20 de generații, temele, stilurile arhitecturale, problemele abordate formează un mozaic al identității școlii de arhitectură din Timișoara.

EN: The FAUT 50+3 exhibition is a collage of projects – different disciplines, generations, academic years – a thematic structuring of creative chaos, divided between the history of the faculty, the 50 years celebrated in 2020, and its present, namely the last 3 academic years, in particular post-pandemic, marked by changes in vision, approach and digitalization.

The collage exhibition presents the discontinuous story illustrated by the projects of the two bachelor’s degrees, Architecture and Furniture and Interior Design, the 3 master’s degrees, Heritage Restoration and Regeneration, Urban Planning and Landscape Design, Trends, new materials and technologies in Interior Architecture, the organized practice activities and the developed research projects.

Divided into three chapters each in its own space, the U Barracks (General Eremia Grigorescu Street), the UPT Robotics Centre (Vasile Pârvan Boulevard 2) and the Faculty of Architecture and Urban Planning (Traian Lalescu Street No. 2/A) the exhibition encourages the exploration of the university campus and its relationship with the city.

The U Barracks hosts under the umbrella of “after sculpture” a non-linear presentation in the form of a collage of stories – objects, models, created as part of the architecture degree over the last 20 years. The theme of living in an urban environment is illustrated by projects from the 2nd, 3rd and 5th years.

Inspired by the exhibition held in the same space Monumental and ephemeral. Sculpted Memory, the selection of pseudo-sculptures frames the cycle of training of architecture students by presenting in parallel projects carried out in the first and last year of study. Covering 20 generations, the themes, architectural styles and issues addressed form a mosaic of the identity of the Timisoara School of Architecture.

Main curator : Associate professor PhD Arch. Marius Stelian Găman

Show Producers: Marius Gaman, Ștefania Dănila, Ana Branea, Bogdan Isopescu, Emanuel Tamaș