Category: Venues

Festival Venues: Villa Kimmel / The Kimmel Villa

RO: Vila Kimmel a fost construită între anii 1911-1914 (arh. Josef Kremmer senior și arh. Josef Kremmer junior), în limbajul estetic specific anilor 1900, cu elemente din arhitectură clasicistă franceză de secol XVIII. Reședința, comandată de industriașul Ignác Sándor Kimmel, cunoscut în Imperiul austro-ungar pentru coniacul produs în fabrica sa era inițial înconjurată de un parc care ajungea până la râul Bega. Acesta a suferit modificări după cel de-al doilea Război Mondial când aici au fost construite noi imobile. În perioada 1969-1977, Vila Kimmel a găzduit secția de artă a Muzeului Banatului, în noiembrie 1977 imobilul devenind casă de oaspeți pentru familia Ceaușescu. Din anul 1992, vila Kimmel este sediul Institutului Cultural Francez.  

Între 1 si 5 noiembrie, Villa Kimmel va găzdui expoziții și dezbateri asociate festivalului FAST.
 

EN:  The Kimmel Villa was built between 1911-1914 (architect Josef Kremmer senior and architect Josef Kremmer junior), in the aesthetic language of the 1900s, with elements of 18th century French classicist architecture. The residence, commissioned by Ignác Sándor Kimmel, known in the Austro-Hungarian Empire for the cognac produced in his factory, was originally surrounded by a park that reached down to the Bega River. The park was altered after the Second World War to make room for new buildings. Between 1969 and 1977, Villa Kimmel housed the art section of the Banat Museum, and in November 1977 the building became a guest house for the Ceaușescu family. Since 1992, Villa Kimmel has been the headquarters of the French Cultural Institute in Timișoara.   

Between 1 and 5 November, Villa Kimmel will host exhibitions and debates associated with the FAST festival

Festival Venues: Clubul Arhitecturii / The Architecture Club

RO: Clubul Arhitecturii este un spațiu alternativ pentru educație, expoziții si evenimente administrat de Facultatea de Arhitectură din Timișoara. Amplasat la demisolul facultăților de arhitectură și construcții clubul a fost, de-a lungul timpului, gazda unor acțiuni de poveste din istoria școlii: petreceri, concerte, expoziții, dezbateri.  

Pe perioada FAST, Clubul va gazdui worksopuri dar și petrecerea de final a festivalului. 

 

EN: The Architecture Club is an alternative space for education, exhibitions and events run by the Faculty of Architecture in Timisoara. Located on the ground floor of the faculties of architecture and construction, the club has been, over the years, host to some truly legendary events in the school’s history: parties, concerts, exhibitions, debates.   

During FAST, the Club will host workshops as well as the festival’s closing party. 

Festival Venues: Cazarma U / “U” Barracks

RO: Cazarma Vienei sau Cazarma U a fost construită iniţial în 1752. Grav afectată în asediului cetăţii din anul 1849, a fost ulterior reconstruită pe trei niveluri. În anul 1859, clădirea purta denumirea de Cazarma Franz Joseph. În anul 1923, în clădire a funcţionat Şcoala Militară de Artilerie, pentru ca mai apoi să devină depozit. În urmă cu 15 ani, Cazarma Vienei a dobândit statut de monument istoric. Clădirea abandonată a cazarmei a fost reintrodusă în circuitul cutural al orașului în 2015, cu ocazia primei bienale de artă ART ENCOUNTERS. În programul Timișoara 2023, Cazarma U găzduieste până pe data de 30 noiembrie expoziția colectivă “după SCULPTURĂ/ SCULPTURA după” o prezentare caleidoscopică a evoluției sculpturii românești  realizată prin 4 expoziții permanente.  

În cadrul FAST, Cazarma U va găzdui o parte a expoziției retrospective FAUT- 53. 

 

EN: The Vienna Barracks or U Barracks was originally built in 1752. Severely damaged in the siege of the fortress in 1849, it was later rebuilt on three levels. Beginning with 1859, the building bore the name Franz Joseph Barracks. In 1923, the building housed the Military Artillery School and later on served as a warehouse. Fifteen years ago, the Vienna Barracks was granted the status of historical monument. The abandoned barracks building was reintroduced into the city’s cultural circuit in 2015, on the occasion of the first ART ENCOUNTERS art biennial. As part of Timisoara 2023, the U Barracks hosts until 30 November the group exhibition “after SCULPTURE/ SCULPTURE after” a kaleidoscopic presentation of the evolution of Romanian sculpture through 4 permanent exhibitions.   

Within FAST, the U Barracks will host part of the retrospective exhibition FAUT- 53. 

Festival Venues : Palatul Culturii/ Palace of Culture

RO: Palatul Culturii, este a doua clădire de pe harta festivalului ce poartă amprenta arhitectului Duiliu Marcu. Reconstruită de acesta în anii treizeci, după cele doua incendii ce i-au mistuit interiorul, clădirea suprinde o interesantă sinteză între arhitectura originală a arhitecților vienezi Helmer și Felmer și reinterpretările stilistice în idiom modernist, specifice operelor de maturitate ale lui Duiliu Marcu. Interiorul, renovat la finele anilor ‘20, poartă o puternică amprentă neobizantină, în timp ce fațada, redesenată la mijlocul anilor ‘30, este puternic influențată de raționalismul italian a lui Piacentini, arhitect admirat de Marcu în acesta etapă a carierei sale.  

Palatul Culturii găzduiește astăzi trei teatre – român, maghiar și german -, precum și Opera de stat. Balconul Operei a fost punctul de coagulare a mișcărilor de protest ce au culminat în revoluția anticomunistă din 1989. 

Timp de două zile, pe 2 și 4 noiembrie, sala mare a Palatului Culturii va fi gazda secțiunii Talks a festivalului. 

EN The Palace of Culture is the second building on the festival map to bear the mark of architect Duiliu Marcu. Rebuilt by him in the 1930’s, after the two fires that destroyed its interior, the building is an interesting synthesis of the original architecture of the Viennese architects Helmer and Felmer and the stylistic reinterpretations in a modernist idiom, typical of Duiliu Marcu’s mature works. The interior, renovated in the late 1920s, bears a strong neo-Byzantine imprint, while the façade, redesigned in the mid-1930s, is strongly influenced by the Italian rationalism of Piacentini, an architect admired by Marcu at this stage of his career.   

Today, Timișoara ‘s Palace of Culture houses three theatres – Romanian, Hungarian and German – as well as the State Opera. The Opera Balcony was the focal point of the protest movements that culminated in the anti-communist revolution of 1989.  

For two days, on 2 and 4 November, the main hall of the Palace of Culture will host the Talks section of the festival. 

Festival Venues: ARChA

RO: ARChA, noul spațiu fanion al Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnice Timișoara, s-a născut în anul 2023, din convergența mai multor viziuni de dezvoltare și recuperare a patrimoniului construit aparținând Campusului UPT. Construită la finele anilor 1920, sub atenta coordonare a celebrului arhitect Duiliu Marcu, clădirea Cantinei 2 MV, face parte, alături de corpul Facultății de Mecanică și de caminul 1 MV, din cel mai reprezentativ și coerent ansamblu al campusului. Prin recuperarea și transformarea vechii cantine, ARChA adaugă un nou capitol istoriei de 100 de ani a campusului și surprinde în mod manifest noua filozofie a școlii de Arhitectură și Urbanism din Timișoara. ARChA este, astfel, un loc dedicat în mod programatic intersecțiilor de orice fel dintre arhitectură, artă și tehnologie – definindu-se ca epicentru al întâlnirii dintre universitate și clasele creative ale orașului. Deloc întâmplător, în cadrul FAST ARChA va găzdui Expoziția Sustainable Futures x5, Expoziția Bright Cityscapes precum și activarea artistului Dan Perjovschi sau workshop-urile Zeppelin, în timp ce în parcul din imediata vecinătate ARChA regăsim Pavilionul FAST – un ansamblu de instalații tematice, construite de școlile de arhitectură din România cu ocazia festivalului.
 

EN: ARChA, the new flagship space of the Faculty of Architecture and Urban planning within the Polytechnic University of Timișoara, was born in 2023, from the convergence of several visions on the development and recovery of the built heritage belonging to the UPT Campus.  Built at the end of the 1920s, under the close coordination of renowned architect Duiliu Marcu, Cantina 2 MV, was, together with the Faculty of Mechanics building and the 1 MV dormitory, part of the most representative and coherent ensemble of the campus.  By recovering and transforming the old canteen, ARChA adds a new chapter to the 100-year history of the campus and clearly captures the new philosophy of the School of Architecture and Urban Planning in Timișoara. ARChA is a place programmatically dedicated to intersections of any kind between architecture, art and technology – defining itself as the epicenter of the meeting between the university and the city’s creative classes. Not at all by chance, ARChA is the main festival venue, hosting the Sustainable Futures x5 exhibition, The Bright Cityscapes exhibition, Dan Perjovschi’s activation, and the Zeppelin Workshops. The neighboring park is home to the FAST Pavilion, a group of five thematic installations built by the teams of Romanian Architecture Schools.   

Copyright 2023 OAR. All rights reserved