Tururi ghidate – FAST- Guided Tours

RO: În spiritul Festivalului FAST – Sustainable futures – Leave no one Behind, în completarea evenimentelor festivalului, echipa de organizare a propus realizarea unor tururi ghidate pentru a ajuta următoarele generații să înțeleagă și să iubească valorile mediului construit, fiind în acelați timp o oportunitate pentru mediului academic de a se deschide înspre societate și de a prezenta acest prim festival al tuturor școlilor de arhitectură din România dintr-o altă perspectivă. În perioada 30 octombrie -17 noiembrie au fost organizate 11 tururi ghidate pentru copii și tineri, cu specific diferit pentru fiecare grupă de vârstă, la care au participat cca. 250 de copii și tineri.

Dintre cei mici au fost alături de noi în explorarea campusului și descoperirea, respectiv testarea și experimentarea prin joc a Pavilionului Școlilor de Arhitectură clasele a III-a C și a II-a C de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Timișoara, îndrumate de Prof.înv.primar Felicia Popovici și Anca Vârjan-Popescu și clasa a II-a A de la Școala Generală nr.25 cu Prof.înv.primar Simona Romaș.

Dintre elevii de liceu ni s-au alăturat clasele de arhitectură din cadrul Liceului de Arte Plastice Timișoara: clasa a XII-a C, a IX-a D și a X-a D îndrumate de Prof. Monica Sabău, Ariana Țuțuraș și Camelia Hârja, respectiv clasele a IX-a A și a XI-a de la clasele de design grafic, design ambiental și design de obiect îndrumați de Prof. Eugenia Drăgoi-Banciu și Prof. Darius Șeroni și, respectiv, două grupuri de elevi care își doresc să urmeze facultatea de arhitectură din diferite localități din țară. De asemenea a fost organizat un tur ghidat pentru studenții anului întâi pentru a înțelege din alt perspectivă ceea ce facultatea poate să le ofere în viitor. Pentru această categorie de vârstă tururile au inclus: Campusul UPT, Pavilionului Școlilor de Arhitectură, expoziția Sustainable Futures X5 care conține lucrări ale tuturor facultăților din țară, expusă la Centrul de Arhitectură și Arte ARChA și cele 3 expoziții-colaj  FAUT 50+3 realizate de studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara, expuse în campus și la Cazarma U.

Tururile au fost realizate de cadre didactice ale FAUT: Mirela Szitar-Sîrbu, Brîndușa Havași, Diana Giurea, Ana-Maria Branea și Marius Găman și de studenții arhitecți din echipa de mediere culturală a festivalului FAST.

Vă mulțumim tuturor că ne-ați fost alături!

EN: In the spirit of the FAST Festival – Sustainable futures – Leave no one Behind, in addition to the events of the festival, the organizing team proposed the realization of guided tours to help the next generations to understand and love the values of the built environment, being at the same time an opportunity for the academic environment to open up to society and to present this first festival of all schools of architecture in Romania from a different perspective. Between  October 30 and November 17, 11 guided tours for children and young people were organized, with different specificities for each age group, in which by about 250 children and young people participated.

Among the little ones, the IIIrd C and IInd C classes from the Grigore Moisil Theoretical High School in Timișoara, guided by primary school teachers Felicia Popovici and Anca Vârjan-Popescu and  IInd A  class from Primary School no.25 with primary school teacher Simona Romaș were with us in exploring the campus and discovering, respectively testing and experimenting through play, the Pavilion of the Schools of Architecture.

Among the high school students, the architecture classes from the Timișoara Fine Arts High School: the XIIth C, IXth D and 1Xth D classes supervised by Prof. Monica Sabău, Ariana Țuțuraș and Camelia Hârja, respectively the IXth A and XIth A classes from the graphic design, environmental design and object design classes supervised by Prof. Eugenia Drăgoi-Banciu and Prof. Darius Șeroni joined us and, respectively, two groups of students wishing to attend the Faculty of Architecture from different parts of the country. A guided tour was also organised for first year students to understand from a different perspective what the faculty can offer them in the future. For this age group the tours included: the PUT Campus, the Pavilion of the Schools of Architecture, the Sustainable Futures X5 exhibition containing works from all the faculties in Romania, exhibited at the ARChA Centre for Architecture and Arts and the 3 FAUT 50+3 collage-exhibitions made by the students of the Faculty of Architecture and Urbanism of Timișoara, exhibited on Campus and at the U Barracks.

The tours were conducted by FAUT teaching staff: Mirela Szitar-Sîrbu, Brîndușa Havași, Diana Giurea, Ana-Maria Branea and Marius Găman and by the student architects from the cultural mediation team of the FAST festival.

Thank you all for joining  us!

text: Mirela Szitar-Sârbu