FAUT 50+3 Exhibition, Robotics Hall

RO: Expoziția FAUT 50+3 reprezintă un colaj de proiecte – diverse discipline, generații, ani universitari – o structurare tematică a haosului creativ, împărțită între istoria facultății, cei 50 de ani sărbătoriți în 2020, și prezentul acesteia, respectiv ultimii 3 ani universitari, în particular post pandemie, marcat de schimbări de viziune, abordare și digitalizare.

Expoziția colaj prezintă povestea discontinuă ilustrată prin proiectele din cadrul celor două licențe, Arhitectură și Mobilier și amenajări interioare, cele 3 masterate, Restaurare și Regenerare Patrimonială, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Tendințe, materiale și tehnologii noi în arhitectura de interior, activitățile de practică organizate și proiectele de cercetare elaborate.

Împărțită în trei capitole fiecare într-un spațiu propriu, Cazarma U (Strada General Eremia Grigorescu), Centrul de robotică UPT (Bulevardul Vasile Pârvan 2) și Facultatea de arhitectură și urbanism (Strada Traian Lalescu Nr. 2/A) expoziția încurajează explorarea Campusului universitar și a relației acestuia cu orașul.

În cadrul Centrului de robotică, un fost laborator de cercetare din campusul Universității Politehnica Timișoara, sunt prezentate proiecte cu caracter tehnic și o retrospectivă a primilor 50 de ani ai școlii de arhitectură din Timișoara. Proiectele din anii 3,4 și 5 ai licenței de arhitectură ilustrează într-o manieră prezentată unitar complexitatea crescută a fiecărui exercițiu, corelând componente din domenii tehnice și umaniste, aspecte funcționale şi estetice. 

Masteratele de Restaurare și Regenerare Patrimonială și Urbanism și Amenajarea Teritoriului încheie ciclul de formare a studenților. Varietatea proiectelor este ilustrativă pentru abordarea de cercetare a disertațiilor.

Proiectul VisionUPT  prezintă interactiv și aplicat activități practice în arhitectură și design prin tehnologii de realitate virtuală și augmentată.

 

EN: The FAUT 50+3 exhibition is a collage of projects – different disciplines, generations, academic years – a thematic structuring of creative chaos, divided between the history of the faculty, the 50 years celebrated in 2020, and its present, namely the last 3 academic years, in particular post-pandemic, marked by changes in vision, approach and digitalisation.

The collage exhibition presents the discontinuous story illustrated by the projects of the two bachelor’s degrees, Architecture and Furniture and Interior Design, the 3 master’s degrees, Heritage Restoration and Regeneration, Urban Planning and Landscape Design, Trends, new materials and technologies in Interior Architecture, the organised practice activities and the developed research projects.

Divided into three chapters each in its own space, the U Barracks (General Eremia Grigorescu Street), the UPT Robotics Centre (Vasile Pârvan Boulevard 2) and the Faculty of Architecture and Urban Planning (Traian Lalescu Street No. 2/A) the exhibition encourages the exploration of the university campus and its relationship with the city.

 

In the Robotics Centre, a former research laboratory on the campus of the Politehnica University of Timișoara, technical projects and a retrospective of the first 50 years of the Timișoara School of Architecture are presented. The projects from the 3rd,4th and 5th years of the architecture degree illustrate in a unified way the increased complexity of each exercise, linking components from technical and humanistic fields, functional and aesthetic aspects. 

The Master’s degrees in Heritage Restoration and Regeneration and Urban Planning and Landscape Design, complete the student’s training cycle. The variety of projects is illustrative of the research approach of the dissertations.

The VisionUPT project presents interactive and applied practical activities in architecture and design through virtual and augmented reality technologies.

Curated and produced by Marius Gaman

Assistant producers: Ana Branea, Bogdan Isopescu, Tamas Emanuel