SUSTAINABLE FUTURES x5 EXHIBITION

FAST X5 Sustainable Futures

Collected studio works form the five architecture schools in Romania

FAST- The Festival for Architecture Schools of Tomorrow connects and mobilizes, for the first time, the 5 architecture schools in Romania – Bucharest, Cluj-Napoca, Iași, Oradea and Timișoara – and expands this cooperation network through the invited schools from neighboring countries. The first edition takes place in Timișoara, European Capital of Culture 2023. In focus: issues related to the Sustainable Development Goals of the 17th UIA World Congress: Sustainable Futures. Leave No One Behind.

The “Sustainable Futures x 5” exhibition on design methodologies, showcases various ways in which the objective of sustainability – both ecological, economic, cultural and social – is visible in the outputs of the five Romanian schools of architecture. This, however, is not an exhaustive collection of projects as such a snapshot is limited by its format: each school is presented with five projects from each of the six years of study. Furthermore, the selection only highlights the work of the main design studios and not that of complementary support projects or that carried through extracurricular activities. In this sense, the projects, curated in each of the five faculties and sent here as emissaries of their schools studio methodology, should be read in relation to their accompanying curatorial statement board. It is through this argument that the scope of each school’s design studio endeavors become visible very much like the litmus blue of our boards.

The exhibition should also be read as an opportunity to collectively engage in a much needed debate on the scope of our schools of tomorrow.

FAST Festival for Architecture Schools of Tomorrow is developed by the Romanian Order of Architects, financed through the Architecture Stamp project, and is co-organised and hosted in 2023 by UPT Creative Campus.

UPT Creative Campus is a project initiated by Timisoara’s Polytechnic University, as part of the national cultural program “Timisoara- European capital of Culture in 2023”, financed through the GROW Timisoara 2023 program, implemented by the Timisoara projects Center, with allowances from the state budget, awarded by the Ministry of Culture.

Archa expo opening1

FAST X5 Scenarii pentru un viitor sustenabil

Lucrări selectate din atelierele celor cinci școli de arhitectură din România

FAST, festivalul școlilor de arhitectură, conectează și mobilizează, în premieră, cele 5 școli de arhitectură din țară – Timișoara, Cluj, Oradea, Iași și București – și extinde această rețea de cooperare la nivel regional, prin facultăți de arhitectură invitate din țările vecine. Prima ediție are loc la Timișoara, Capitală Culturală Europeană 2023, și atrage atenția asupra temelor derivate din Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale celui de-al 17-lea Congres Mondial UIA.

Expoziția „Sustainable Futures x 5” prezintă diversele moduri în care obiectivele sustenabilității – ecologice, economice, culturale și sociale – devin vizibile în rezultatele atelierelor de proiectare din cele cinci școli de arhitectură din România. Expoziția nu are însă pretenția de a fi o colecție exhaustivă de proiecte pe această temă, fiind mai degrabă un instantaneu, limitat prin chiar formatul său: fiecare școală este prezentată cu cinci proiecte din fiecare dintre cei șase ani de studiu. Selecția propusă evidențiază, în mod programatic exclusiv livrabilele principalelor ateliere de proiectare. Nu sunt surprinse în acest instantaneu proiectele complementare sau opționale și nici alte activități  extracurriculare. În acest sens, proiectele, selectate în fiecare dintre cele cinci facultăți și trimise aici ca emisari ai metodologiei atelierelor școlilor de proveniență, trebuie citite în relație cu panoul curatorial însoțitor. Prin argumentul prezent în acest panou, scopul și atașamentul fiecărui atelier de proiectare, și implicit al fiecărei școli, la tema generală a festivalului devin evidente precum albastrul turnesol al panourilor expoziției .

Expoziția poate fi, în acest sens, citită ca o oportunitate ce ne angajează într-o mai mult decât necesară dezbatere colectivă asupra scopului școlilor noastre de mâine.

FAST Festival for Architecture Schools of Tomorrow, este un festival dezvoltat de Ordinul Arhitecților din România, finanțat prin Timbrul arhitecturii, găzduit și co-organizat în 2023 prin proiectul UPT Campus Creativ. UPT Campus Creativ este un proiect inițiat de Universitatea Politehnica Timișoara, parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii

Exhibition Producers:

Cristian Blidariu, Cătalina Bocan

Assistant Producers:

Amalia Enache, Iasmina Onescu

Graphic editors:

Robert Ciobanu, Bogdan Aluculesei

Curators:

 University of Architecture and Urban Planning Ion Micu, Bucharest

Andra Panait, Alex Calin

Faculty of architecture and Urban Planning, Cluj Napoca

Silviu Borș, Paul Moldovan, Paul Mutică, Miruna Moldovan, Octav Olănescu, Daniel Șerban, Florin Dascăl, Șerban Țigănaș

G.M Cantacuzino Faculty of Architecture Iași

Radu Andrei

Faculty of civil Engineering, Cadastre and Architecture, Oradea

Adrian Hagiu, Silviu Medesan

Faculty of architecture and Urban Planning, Timișoara

Cristian Blidariu, Catalina Bocan, Claudiu Toma, Ovidiu Micsa, Marius Hârța, Bogdan Demetrescu, Ana Maria Branea