Tania Hapurne

Dean @ Iasi, "G.M Cantacuzino" Faculty of Architecture

RO: Tania Hapurne este Decan al Facultății de Arhitectură ”G.M. Cantacuzino” din Iași. Cadru didactic cu o vechime de 35 ani la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”, unde a absolvit secția Automatică și Calculatoare, a fost Secretar și Președinte al Senatului Universitații în perioada 2016-2020. La Facultatea de Arhitectură a ocupat pe rând funcțiile de secretar științific (2003-2012), decan (2012-2016), prodecan responsabil cu activitatea didactică (2016-2020). Are specializări în management strategic universitar și în sistemele de management a calității și a fost membru in Consiliul de cercetare stiințifică al universității, în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, precum și evaluator ARACIS (2008-2012). În prezent titular al disciplinelor Tehnologia Informației și Proiectare asistată de calculator are numeroase publicații în reviste si conferințe naționale și internaționale și a participat la contracte de cercetare care vizează integrarea tehnologiei informației în arhitectură și urbanism.

EN: Tania Hapurne is the Dean of the Faculty of Architecture “G.M. Cantacuzino” in Iasi. With 35 years of experience in higher education, at “Gheorghe Asachi” Technical University, where she obtained her degree in Automatics and Computer Science, she was Secretary and President of the University Senate during 2016-2020. At the Faculty of Architecture she held the positions of Scientific Secretary (2003-2012), Dean (2012-2016), vice-dean responsible for teaching activities (2016-2020). She has specializations in strategic university management and quality management systems and was a member of the university’s scientific research council, the commission for evaluation and quality assurance, as well as an ARACIS evaluator (2008-2012). Currently, she teaches Information Technology and Computer Aided Design courses, has numerous publications in national and international journals and conferences and has participated in research activities aimed at integrating information technology into architecture and urbanism.