Marcela Prada

@ Oradea Faculty of Civil Engineering, Cadastre and Architecture

RO: Marcela Florina Prada este un inginer constructor din Oradea, absolvind Facultatea din Timișoara (1991). Cariera sa se dezvoltă pe două paliere: începând cu anul 1996 este cadru didactic al Universității din Oradea, având atât activitate didactică cât și de cercetare (obținerea titlului de doctor în inginerie civilă în 2002 sub coordonarea dlui professor Victor Gioncu și al abilitării în 2017). În perioada 2012-2020 a fost prorectorul Universității din Oradea cu probleme de patrimoniu. Din 2020 este decanul Facultății de Construcții, Cadastru și Arhitectură a Universității din Oradea. Al doilea palier este al profesiei, încă de la absolvirea facultății având ocazia să participe la realizarea unor proiecte deosebite ca proiectant, verificator de proiecte, expert tehnic, auditor energetic și în ultimul timp ca expert în protejarea patrimoniului. Face parte din Consiliul de conducere al Asociației Inginerilor Proiectanți de Structuri din România și din Comisia Națională a Monumentelor Istorice.
EN: Marcela Florina Prada, a civil engineer from Oradea, graduated from the Faculty of Timișoara (1991). Her career develops on two levels: since 1996 she has been a teacher at the University of Oradea, having both teaching and research activities (obtaining the title of doctor in civil engineering in 2002 under the supervision of Professor Victor Gioncu and the qualification in 2017) . In the period 2012-2020, she was the vice-rector of the University of Oradea in charge of its built heritage. Since 2020, she is the dean of the Faculty of Construction, Cadastre and Architecture of the University of Oradea. Professionally she participated in the realization of complex projects as a designer, project verifier, technical expert, energy auditor and lately as an expert in heritage protection. She is part of the Management Board of the Association of Structural Engineers in Romania and of the National Commission of Historical Monuments.