Horia Moldovan

Dean @ Ion Mincu University of Architecture and Urban Planning

RO: Prof. dr. arh. Horia MOLDOVAN (n. 1978), de profesie arhitect, absolvent al Facultății de Arhitectură din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București (2003) și a masterului de „Conservarea Monumentelor Istorice” din cadrul aceleiași universități (2005). În 2008 obținerea titlului de doctor în arhitectură la UAUIM. Din 2003 cadru didactic la Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului UAUIM, în paralel cu practica de proiectare desfășurată în cadrul atelierului privat. Membru OAR, RUR și Expert în protejarea patrimoniului, atestat Ministerul Culturii, cu participări la conferințe și simpozioane naționale și internaționale, autor și coautor al unor cărți, articole, lucrări de cercetare și expoziții în domeniul istoriei și conservării patrimoniului cultural. Din 2012 prodecan al Facultății de Arhitectură din cadrul UAUIM, din 2016 prorector pentru domeniile cercetare, dezvoltare, inovare și practică profesională al UAUIM și din 2020 decan al Facultății de Arhitectură UAUIM.

EN: Prof. Dr. Arch. Horia MOLDOVAN (born 1978), graduated from the Faculty of Architecture at the “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, Bucharest (2003), and completed a master’s degree in “Conservation of Historic Monuments” at the same university (2005). In 2008, he obtained a doctoral degree in architecture from UAUIM. Since 2003, he has been a lecturer at the Department of History & Theory of Architecture and Heritage Conservation at UAUIM, concurrently practicing design within a private studio. He is a member of the Romanian Order of Architects (OAR), RUR, and an Expert in Heritage Preservation accredited by the Ministry of Culture. He has participated in national and international conferences and is the author and co-author of books, articles, research papers, and exhibitions in the field of the history and conservation of cultural heritage. Since 2012, he has served as the vice-dean of the Faculty of Architecture at UAUIM, since 2016, he has been the vice-rector for research, development, innovation, and professional practice at UAUIM, and since 2020, he has been the dean of the Faculty of Architecture at UAUIM.