Cristian Blidariu

Dean @ Timisoara Faculty of Architecture and Urban Planning

RO: Cristian Blidariu este Vicepreședinte OAR, responsabil de departamentul de educație și formare continua, precum și Decanul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara, unde predă cursul de Teoria Arhitecturii și coordonează atelierul de proiectare al anului I. Între 2010 și 2016 a fost colaborator și editor al revistei Arhitectura 1906, pentru care a coordonat mai multe numere speciale. În 2017 a fost unul dintre curatorii FAUT la festivalul Vienna Design Week. Între 2019 și 2022 a fost project manager pentru primul parteneriat Erasmus+ dintre școlile de arhitectura din euroregiunea DKMT, Triplex Confinium. Ca practician a participat, printre altele, la proiectul de reabilitare a bastionului Theresia, un subiect tratat ulterior în teza de doctorat Arta în orașul postmodern, regenerarea urbană și spațiul virtual susținut în cadrul școlii doctorale a Facultății de Arte și Design la Timișoara.

EN: Cristian Blidariu is Vice President of OAR, in charge of the Continuous Learning and Education Department, as well as Dean of the Faculty of Architecture and Urban Planning in Timisoara where he teaches the course of Architecture Theory and coordinates the 1st year Architecture Studio. Between 2010 and 2016 he was a contributor and publisher for Architectura 1906, the Official Review of the Union of Architects of Romania, for which he coordinated several special issues.  In 2017 he was one of curators of the FAUT participation in the Vienna Design Week festival. Between 2019 and 2022 he acted as project manager for the Triplex Confinium Erasmus+ partnership, the first partnership between the architecture schools in the DKMT Euroregion. As a practitioner he participated, among others, in the project of rehabilitation of the Theresia Bastion, a topic subsequently treated in the PhD thesis Art in the postmodern city, urban regeneration and virtual space defended within the doctoral school of the Faculty of Arts and Design in Timisoara.